Nyheter

Hög spårbarhet i Hybron Nova

I Hybron Nova kan man nu spåra vilken användare som gjort vad och vilka behörigheter användare har eller har haft vid ett historiskt tillfälle. Exempel för spårning är ändringar av produkter, BOM, lagerhändelser, inköpsaktiviteter och förändringar av dokument och dess kopplingar.

Läs mer

Nyheter mall

I Hybron Nova kan man nu spåra vilken användare som gjort vad och vilka behörigheter användare har eller har haft vid ett historiskt tillfälle. Exempel för spårning är ändringar av produkter, BOM, lagerhändelser, inköpsaktiviteter och förändringar av dokument och dess kopplingar.

Läs mer