Lösningar

Vi frigör tillväxtkraft — från ord till handling!

Info Struct stöder tillverkande och utvecklande företag i tillväxt och förändring.

För oss handlar verksamhetsförändring om att lyfta blicken och fokusera på flera perspektiv i en förändring. Genom att vi väver samman affärssystem och processförändringar i våra lösningar effektiviserar vi tillsammans era arbetssätt och processer samtidigt som vi tar stöd av affärssystem för att upprätthålla den effektiviteten. Genom att kombinera två perspektiv: IT och verksamhetsutveckling, når vi optimala resultat.

Vi skräddarsyr visuella lösningar tillsammans med er som kund. Våra topprankade affärssystem garanterar flexibilitet eftersom att vi hela tiden utgår ifrån att systemet ska spegla och följa era befintliga processer, mål och strukturer. Den webb- och modulbaserade tekniken stödjer även den höga utvecklingstakt som snabbväxande företag kräver till följd av ständigt förändrade produkter och kundkrav.

Genom ett nära samarbete hjälper våra skickliga verksamhetskonsulter er att ta fram bättre processer för att kunna upprätthålla en hög förändringstakt. Dessutom hjälper vi er att gå ifrån ord till handling och säkerställa att beslutade förändringar drivs igenom och blir till verklighet. Detta gör vi genom att stötta era medarbetare att genomföra förbättringarna på plats.

Vårt arbetssätt

Våra verksamhetskonsulter har en hög kompetens både inom era processer och inom IT. Vi har ett brett förhållningssätt till förändring och vet att ni ökar er produktivitet och bli mer lönsamma genom att involvera flera perspektiv av er verksamhet i förändingsarbetet. För att klara av förändringar och genomföra förbättringar krävs dessutom en stabil värdegrund och goda förberedelser. Förutom att effektivisera era processer inom produktutvecklig eller produktion genom t.ex. Lean (Lean administration, Lean utveckling eller Lean produktion) stöttar vi er även i att utveckla er strategi, ledarskap och värdegrundsarbete. Vi kan tillexempel stötta er genom att hitta förbättringspotential inom olika divisioner i er verksamhet, effektivisera och reducera kostnader i verksamheten, reducera och eliminera aktiviteter i verksamheten som inte är värdeskapande, standardisera arbetssätt, skapa rutiner för kontinuerliga förbättringar eller arbeta med innovation kring produktutvecklingen.

Vi tycker om utmanande uppdrag och är inte rädda för att tänka nytt och annorlunda!