Svets & Mekanogruppen AB

Svets & Mekanogruppen når en ökad effektivitet i hela koncernen med HybronMPS

Svets & Mekanogruppen är specialister på produkter i plåt. Koncernen har 150 anställda och tillverkar allt ifrån enkla plåtdetaljer till komplexa produkter i flera serier. Bland annat bedriver man tillverkning av hydraul- och bränsletankar samt kylkåpor.

Utmaning

Till följd av ett högtryck inom den tillverkande industrin upplevde Svets & Mekanogruppen att man hade en högre arbetsbelastning än någonsin när det gällde produktion och leveranser. Man såg då att det fanns ett behov av att gå ifrån det manuella system som man tidigare använt sig av mot en ökad datorisering. Svets och mekanogruppens krav på det nya systemet var att det måste klara av en stor och omfattande produktion samt att hantera materialförsörjningen för en hög volym av arbetsordrar.

Lösning

Svets & Mekanogruppen valde att använda sig av Info Structs lösning HybronMPS för att säkerställa en god planering i produktionen och ett välstrukturerat och fungerade inköp.

Tillsammans med Info Structs konsulter har nya rutiner införts sida vid sida med implementeringen av Hybron MPS, detta för att möjliggöra att HybronMPS kan utnyttjas för att mäta leveransprecision. Dessutom genomfördes ett riktat inköpsprojekt för att förbättra och effektivisera denna avgörande beredningsfunktion.

Resultat

Med hjälp av Info Structs lösning HybronMPS och förbättringsarbetet som drivits av Info Structs konsulter har Svets & Mekanogruppen ökat effektiviteten i hela koncernen och klarat av att hålla en hög leveransprecision trots den ökade efterfrågan och arbetsbelastningen. De nya rutinerna för att mäta leveransprecision har möjliggjort ett kreativt samarbete som stödjer Svets & Mekanogruppens tillväxt, något bolaget påvisar som viktigt. Svets & Mekanogruppen poängterar också att Info Struct visar på god kundvård och professionalism. Idag har Info Struct varit leverantörer till Svets & Mekanogruppen sedan 1994, en lång leverantörsrelation som vi är mycket glada och stolta över!