Presona AB

Presona höjer sin effektivitet och arbetar proaktivt med hjälp av Hybron Nova

Presona är ett internationellt arbetande företag med 50 anställda placerade i Tomelilla. Företaget arbetar med projektorienterad produktion av balpressar och komprimatorer, dessa är komplexa produkter som innehåller en stor mängd olika material.

Utmaning

Presona stod inför samma utmaning som många produktutvecklande bolag: att bedriva både produktutveckling och produktion parallellt. Samtidigt behövde man skapa strukturer för att effektivt kunna driva flertalet projekt samtidigt. Presona hade tidigare ett stort IT system som de ansåg var allt för kostsamt då det krävde stora investeringar i drift och uppdateringar. Istället ville man ha ett system som var bättre anpassat till storleken på Presonas verksamhet, mer kostnadseffektivt och som kunde möta alla verksamhetens krav på funktionalitet.

Lösningar

Initialt använde sig Presona av Info Structs lösning Hybron MPS. När Presona sedan upplevde ett behov av att utöka kopplingen mellan ekonomiska transaktioner och händelser i verksamheten, samt ville uppnå en ökad funktionalitet i lagerhantering och inköp, övergick man till Info Structs storsäljare Hybron Nova.

Parallellt med införandet av Hybron Nova genomgick Presona även att utvecklingsarbete kring "Lean Administration" för att strukturera projektstyrningen. Utvecklingsarbetet leddes utav Info Structs verksamhetskonsulter.

Resultat

Marie Hansson, Financial Manager hos Presona, lyfter fram tre viktiga resultat de uppnått med hjälp av Hybron Nova och Info Structs konsulter:

  • Vår projektstyrning har förenklats och blivit flexiblare, vi har fått en tydligare översikt med hjälp av Hybron Nova. Månadsboksluten är snabbare och säkrare med bra spårbarhet mellan MPS (Material- och produktionsstyrning) och ekonomi.
  • Vi har blivit effektivare med hjälp av Hybron Novas flöden och rutiner, alla vet vad de ska göra och har rätt instruktioner tillgängliga.
  • Vi har lärt oss att arbeta enligt ett "Lean tänk", det vill säga att vi jobbar proaktivt, upptäcker risker innan de blir problem och har då möjlighet att åtgärda dem. Hybron Novas färgvarningar har varit en stor del i att vi kan åtgärda våra problem innan de uppstår.