Masimo Sweden AB

Masimo Sweden är imponerade av Hybron Novas stabilitet: Systemet har en uptime på 99,6%!

Masimo Sweden är ett snabbväxande, kunskapsintensivt högteknologiskt företag i Danderyd, verksamma inom life science-sektorn. Bolaget utvecklar och tillverkar innovativa, icke-invasiva tekniker för patientövervakning, så som medicinteknisk utrustning och diverse sensorer.

Utmaning

Masimo Sweden var i behov av ett system som kunde klara av att följa företagets växande produktion och tillhörande logistik. Dessutom verkar bolaget i en industri med mycket höga krav på bland annat spårbarhet och signering.

Lösning

2005 valde Masimo Sweden Hybron Nova till sitt MPS-system. Att Hybron Nova är ett modernt, webbaserat program med självinstruerande arbetsflöden som lever upp till alla krav inom life science-industrin (t.ex. spårbarhetshantering) var avgörande för Masimo Sweden i deras val av system. Dessutom vägde Info Structs kunniga personal mycket tungt och kombinationen av system och kompetens avgjorde valet.

Masimo Sweden utnyttjar dessutom möjligheten att bygga på funktionaliteten i Hybron Nova, allt eftersom att verksamhetens behov förändras. Utnyttjandet av moduler gör att Masimo Sweden har möjlighet att håla nere kostnaderna genom att endast betala för de funktionaliteter som man för tillfället har användning för.

Resultat

Hybron Nova möjliggör bland annat för Masimo Sweden att rita upp sina arbetsprocesser och tillhörande instruktioner i systemet. Detta leder till ett standardiserat arbetssätt för alla medarbetare inom bolaget, något som också stödjer Masimo Swedens tillväxtförmåga eftersom att nya medarbetare snabbt kan tillgodogöra sig arbetssätten utan att behöva genomgå kostnadsintensiva utbildningsprogram.

Hybron Novas stabilitet har varit imponerande när det gäller driftssäkerhet, systemet har haft en uptime på 99,6%. Masimos önskemål har blivit snabbt förverkligade och Info Struct ser fram emot ytterligare ett decennium av partnerskap!