CTT Systems AB

CTT Systems uppskattar Hybron Novas flexibilitet och att systemet är intuitivt och lätt att lära sig för användaren

CTT Systems är en snabbväxande, kunskapsintensiv, svensk teknikkoncern verksamma inom flygindustrin. Företaget utvecklar fuktkontrollsystem för kommersiella flygplan och flygplanstillverkare såväl som flygbolag finns på kundlistan. Företaget har sitt säte i Nyköping.

Utmaning

Bolaget möter ständigt de höga krav som finns inom flygindustrin, b.la. kring spårbarhet och dokumentation. När CTT Systems blev noterade på Stockholmsbörsen ökade dessutom kraven på ekonomistyrning. Tidigare hade CTT Systems använt sig at HybronMPS. Nu ville man dock ha ett system som, liksom HybronMPS, klarar kraven ifrån flygindustrin men som har en ännu högre funktionalitet kring ekonomistyrning.

Lösning

För att möta de högre kraven på ekonomistyrning valde CTT Systems att under hösten 2006 övergå till Hybron Nova, en annan lösning ifrån Info Struct. Det som avgjorde valet att stanna med Info Struct som leverantör var Info Structs kunniga konsulter tillsammans med möjligheterna till ett webbaserat program, samt att de höga kraven från flygindustrin tillgodoses av Hybron Nova som erbjuder full spårbarhet inom ekonomi, kvalitet och dokumentation.

Under införandet av systemet arbetade Info Structs verksamhets konsulter och CTT systems även med rutiner för avvikelsehantering och dokumentation. Implementeringen av Hybron Nova var klar på mindre än tre månader.

Resultat

Stefan Hammar, produktionschef, hävdar att: "Systemet är tillgängligt överallt tack vare webtekniken och det går att påverka lösningen så att den passar CTT:s verksamhet. Systemets processflöden underlättar igångsättning av ny personal och är lätta att förändra. Det är helt enkelt intuitivt att lära sig för normala användare". Stefan ser även hur Hybron Nova hjälper CTT Systems att förverkliga visionen om den papperslösa, eller digitala, produktionen.